Mokymų pirkimas:

Įsigyti mokymus galima atsiskaitant šiais būdais: užpildant sistemos formą ir atliekant pavedimą, išankstine sąskaita-faktūra, grynaisiais pinigais mokymų organizavimo vietoje.

Pirkėjas laikomas Dalyviu tik įvykdęs apmokėjimą už mokymus. Pirkėjui iki galo neatlikus finansinės transakcijos ar pasirinkus atsiskaitymo būdą grynaisiais pinigais vieta mokymuose yra rezervuojama, tačiau registracija gali būti atšaukta.

Mokymų organizatoriaus teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.

Mokymų organizatorius pasilieka teisę keisti mokymų datas ir įsipareigoja prieš mokymus įspėti Dalyvį apie pasikeitimus.

Mokymų organizatorius pasilieka teisę keisti mokymų vietą ir įsipareigoja prieš mokymus įspėti Dalyvį apie pasikeitimus.

Mokymų organizatorius įsipareigoja suteikti Dalyviui visą mokymams reikiamą medžiagą arba informuoti Dalyvį apie būsimą poreikį mokymų programos aprašyme.

Mokymų organizatorius įsipareigoja kokybiškai atlikti paslaugą.

Dalyvavimas:

Registruodamasis į mokymus Dalyvis sutinka atvykti į mokymus laiku ir turėdamas reikalautą pasiruošimą, nebent abiejų Šalių sutarimu būtų sutarta kitaip.

Registruodamasis į mokymus Dalyvis sutinka, kad registracijos formoje nurodytas el. paštas būtų naudojamas tiesioginės rinkodaros tikslais. Norėdamas atsisakyti siunčiamų pasiūlymų Dalyvis gali bet kuriuo metu kreiptis el. paštu mokymai@empatija.lt su prašymu pašalinti jo el. paštą iš duomenų bazės. Mokymų organizatorius įsipareigoja el. paštą pašalinti per 3 d.d.

Dalyvis įsipreigoja nešiukšlinti, kitaip neteršti, neniokoti turto ar atlikti kitų neteisėtų, viešajai tvarkai prieštaraujančių veiksmų.

Dalyvis įsipreigoja savo elgesiu netrikdyti mokymų veiklos, nepažeisti bendrųjų moralės normų, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų.

Mokymų organizatorius įsipareigoja suteikti Dalyviui visą pageidaujamą turimą informaciją susijusią su mokymų tema.

Dalyvavimo atšaukimas ir pinigų grąžinimas:

Pirkėjas, supratęs, kad nebenori ar nebegali atvykti į mokymus, už kuriuos nėra sumokėjęs, privalo raštu arba telefonu įspėti mokymų organizatorių.

Dalyvis, supratęs, kad nebenori ar nebegali atvykti į mokymus, už kuriuos jau sumokėjo, privalo raštu arba telefonu įspėti mokymų organizatorių, kuris įsipareigoja už mokymus sumokėtą sumą grąžinti per 30 dienų. Pirkėjas neprivalo pateikti savo sprendimo priežasties:

  • Apie neatvykimą įspėjus daugiau nei 10 d. iki mokymų – grąžinami visi iš anksto sumokėti pinigai.
  • Apie neatvykimą įspėjus mažiau nei 10 d. bet daugiau nei 5 d. iki mokymų – 100% sumokėtos sumos užskaitoma kitiems artėjantiems ar naujai pasirinktiems mokymams arba grąžinama 50% sumokėtos sumos.
  • Apie neatvykimą įspėjus mažiau nei 5 d. iki mokymų ar iš anksto apie tai neįspėjus ir neatvykus į seminarą – pinigai negrąžinami, tačiau galime perkelti dalyvį į kitus tokius pačius ateinančius mokymus jo prašymu.
  • Force majeure atveju Mokymų organizatorius turi pasiūlyti lygiaverčius mokymus kita data ar kitu formatu.