Hibridiniai mokymai SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VISUOTINĖS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMA

180.001,400.00

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VISUOTINĖS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMA

LEKTORIAI: prof. Danguolė Jankauskienė, Dalia Aleknienė, Ilona Ogurcova, Ieva Šliogerytė, dr. Vilma Jeršovienė ir kiti kviestiniai socialiniai partneriai.

DATA/LAIKAS: 2024 m. balandžio 18 d. ir gegužės 16 d. Pradžia – 10 val.
BENDRA TRUKMĖ: 24 ak. val.

Mokymai neskaidomi dalimis.

MOKYMŲ TIPAS: Mokymai vyks HIBRIDINIU būdu:
I dalis: 8 ak.val. nuotoliniu (asinchroniniu būdu). Dalyviai po registracijos ir apmokėjimo gauna peržiūrėti mokymų I dalies vaizdo įrašą bet kuriuo jiems patogiu metu; 

  • II dalis: 8 ak.val. balandžio 18 d. – nuotoliniu būdu per Zoom Meeting platformą;
  • III dalis: 8 ak.val. gegužės 16 d. – hibridiniu būdu, t.y. GYVAI adresu: J.Basanavičiaus g. 26-101, B Nordic VC, Vilniuje ir kartu transliuojami NUOTOLIU per ZOOM Meeting programą.

Dalyvaujantys GYVAI gegužės 16 d. bus nemokamai vaišinami pietumis, kava, užkandžiais pertraukėlių metu. Kaina nesikeičia.

SVARBU: Visi dalyviai po mokymų tiesioginės transliacijos dalies gaus mokymų vaizdo įrašą, kurį galės peržiūrėti bet kuriuo jiems patogiu metu per 3 mėn.

KAINA:
180 Eur – dalyvaujant vienam asmeniui;
140 Eur – dalyvaujant 3 ir daugiau asmenų (kaina nurodyta 1 asmeniui).
Perkant daugiau nei 2 bilietus – po registracijos ir apmokėjimo atsiųskite mums kitų mokymų dalyvių duomenis (vardas, pavardė, el. paštas, specialybė) el. paštu mokymai@empatija.lt

Programa yra suderinta su SAM ir registruota METAS sistemoje. Išduodami 24 kvalifikacinių val. elektroniniai PAŽYMĖJIMAI tinkami licencijai pratęsti / gauti: gydytojai (visos profesinės kvalifikacijos), slaugytojai (visos profesinės kvalifikacijos), vidaus audito tarnybų vadovai ir visi darbuotojai, visų lygių vadovai, sprendimų priėmėjai, dalyvaujantis sveikatos priežiūros paslaugų organizaciniuose procesuose.

Visą reikalingą informaciją apie mokymus (adresas, atvykimo laikas, apranga ir t.t.) išsiųsime Jūsų nurodytu el. paštu savaitę prieš mokymus iš mokymai@empatija.lt pašto.

Konferencijos tikslas – kelti tikslinių klausytojų grupių kvalifikaciją, suteikiant žinias apie tai, kaip:

– pasirinkti tinkamus sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo būdus, metodus, priemones;
– visuotinės kokybės sandarą veikia kokybės dimensijos, kurios sudaro kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas ir kaip jas vertina paslaugų gavėjas;
– III-jų linijų valdymo modeleio diegimas ir plėtra lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriuose veikla orienttuotą į pacientą;
– kokybės politikos užtikrinimas ir jos nuolatinis tobulinimas veikia organizacijos sttruktūra, joje veikiančiuus procesus ir leidžia pasiekti iškeltus tikslus;
– vidaus audito tarnybos veiklos planavimas paremtas rizikų vertinimu mažina negaleidautinų įvykių skaičių ir didina pacientų saugumą;
– kaip korupcijos suvokimas ir medicininės etikos pagrindai formuoja organizacijos vidinę kulttūrą ir užtikrina jos gyvybingumą neapibrėžtumo sąlygomis.

Mokymų (paskaitų ciklo) metu įgyjama kompetencija turi padėti įgyti teorinių žinių, kurios bus pritaikomos praktikoje asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo, teikimo bei jų nuolatinės kokybės gerinimo metu užtikrinant asmens sveikatos priežiūros įstaigų efektyvią vadybą.

Socialiniai partneriai. Kviestiniai paskaitų dalyviai (sveikatos priežiūros sistemos suinteresuotųjų šalių atstovai) prisidės prie žinių objektyvumo didinimo ir gali keistis priklausomai nuo aptariamos temos.

MOKYMŲ PROGRAMA:

I dalis. 2024 m. (peržiūra asinchroniniu nuotoliniu būdu):

– Sveikatos priežiūros įstaigų visuotinės kokybės vadybos sistema.
– Įvadas. Mokymų metodikos pristatymas.

• Sveikatos priežiūros kokybės dimensijos.
• Kokybės politikos nustatymas ir tikslų formulavimas.
LEKTORĖ: PROF. DANGUOLĖ JANKAUSKIENĖ  Mykolo Romerio universiteto profesorė, Sveikatos politikos ir vadybos magistrantūros programos kūrėja ir dėstytoja, mokslo žurnalo „Sveikatos politika ir valdymas” redaktorė, kokybės vadybos ir sveikatos politikos ekspertė Lietuvoje ir ES, buvusi SAM viceministrė ir VUL SK direktorė medicinai ir slaugai.

• Naujas požiūris į kokybės vadybą.
• Visuotinės kokybės vadybos sandara.
LEKTORĖ: ILONA OGURCOVA – vidaus medicinos auditorė, MRU Sveikatos politikos ir vadybos studijų programos vadovė, medicinos prietaisų ekspertė, VšĮ Const CC direktorė. 

II dalis. 2024 balandžio 18 d. (nuotoliniu būdu):

• Įvadas, mokymų metodikos pristatymas.
• Korupcijos prevencija.
LEKTORĖ: ILONA OGURCOVA.

• Kokybės užtikrinimo ir kokybės gerinimo sąvokos ir jų skirtumai.
• Kokybės rodikliai ir jų matavimas vertinant struktūrą, procesą ir rezultatą.
LEKTORĖ: PROF. DANGUOLĖ JANKAUSKIENĖ.

• Nepageidaujami įvykiai ir infekcijų kontrolė sveikatos priežiūros įstaigose.
LEKTORĖ: IEVA ŠLIOGERYTĖ – VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinės ligoninės Infekcijų kontrolės skyriaus vedėja. Lektorė, turinti ilgametę darbo patirtį tiek tarptautiniu, tiek nacionaliniu mastu.

• Vidaus medicininis auditas.
• Santaros klinikų praktika.
LEKTORĖS: DALIA ALEKNIENĖ – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Vidaus audito tarnybos vadovė, vidaus medicinos auditorė.
DR. VILMA JERŠOVIENĖ – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Vidaus audito tarnybos vadovo pavaduotoja, vidaus medicinos auditorė, JACIE ( ISCT-Europe & EBMT) standarto inspektorė.

III dalis. 2024 gegužės 16 d. (hibridiniu būdu):

• Baigiamoji konferencijos dalis. Ankstesnių mokymų apibendrinimas.
• Atliktos veiklos aptarimas.
• Įgytų kompetencijų įsivertinimas atliekant praktines užduotis.
• Diskusijos, aptarimai, klausimai, atsakymai.
LEKTORIAI: PROF. DANGUOLĖ JANKAUSKIENĖ, DALIA ALEKNIENĖ, ILONA OGURCOVA, IEVA ŠLIOGERYTĖ, DR. VILMA JERŠOVIENĖ ir kiti kviestiniai socialiniai partneriai.

Daugiau informacijos el. paštu: mokymai@empatija.lt

SKU N/A Kategorija