Nuotoliniai mokymai KOKYBĖS SISTEMOS VALDYMAS: 4E PRINCIPŲ TAIKYMAS VIDAUS MEDICININIAME AUDITE 2023.02.21-22

Nuotoliniai mokymai KOKYBĖS SISTEMOS VALDYMAS: 4E PRINCIPŲ TAIKYMAS VIDAUS MEDICININIAME AUDITE

Mokymai skirti:
– Medicinos auditoriams
– Vidaus medicininio audito grupės ar padalinio vadovams
– Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovams
– Asmens sveikatos priežiūros įstaigų padalinių vadovams, skyrių vedėjams, slaugos administratoriams
– Visiems gydytojams, slaugytojams, dalyvaujantiems sveikatos priežiūros paslaugų organizaciniuose procesuose

DATA/LAIKAS:  2023 m. vasario 21-22 d. Pradžia (abi dienas) – 13.00 val. Bendra trukmė – 12 ak. val.

Programa yra suderinta su SAM ir registruota METAS sistemoje. Išduodami pažymėjimai tinkami licencijai pratęsti / gauti: medicinos gydytojai (visos specializacijos) ir bendrosios praktikos slaugytojai (visos specializacijos), audito vadovai, vidaus medicininio audito darbuotojai.

REGISTRACIJA IR APMOKĖJIMAS iki vasario 22 d. (imtinai).

Visi dalyviai po mokymų turės galimybę peržiūrėti mokymų vaizdo įrašą.

Prisijungimus (ir visą reikalingą informaciją) išsiųsime iš mokymai@empatija.lt pašto į Jūsų registruojantis nurodytą el. paštą 2-3 d.d. prieš mokymus.

Dalyviams bus išduodami 12 kvalifikacinių val. elektroniniai PAŽYMĖJIMAI, tinkantys licencijoms nurodytiems specialistams.

TIKSLINĖ DALYVIŲ GRUPĖ: medicinos gydytojai (visos specializacijos) ir bendrosios praktikos slaugytojai (visos specializacijos), audito vadovai, vidaus medicininio audito darbuotojai.

PRIMENAMEkad įstaigų vadovų tobulinimas <…> per 5 metų laikotarpį turi sudaryti ne mažiau kaip 72 val., iš jų ne daugiau kaip 24 val. gali būti įgytos savišvietos (<..>, dalyvavimas konferencijose, seminaruose, <..> mokymuose ir kt.) LR SAM įsakymas 2015 m. gegužės 27 d. Nr. V-667

Vidaus medicinos auditorius turi būti pabaigęs ne mažiau kaip 24 val. trukmės vidaus medicininio audito žinių ir įgūdžių įgijimo kursą pagal tobulinimosi programą, suderintą su LR SAM, ir turėti tai patvirtinančius dokumentus. Įstaigos vadovas užtikrina, kad asmenys, einantys vidaus medicinos auditoriaus pareigas, privalomojo kvalifikacijos tobulinimo metu kas 5 metus ne mažiau kaip 12 val. dalyvautų suderintuose su SAM tobulinimosi renginiuose su medicininio audito veikla susijusiose srityse: sveikatos priežiūros vadybos, medicininio audito, sveikatos priežiūros administravimo, nepageidaujamų įvykių bei neatitikčių registravimo, prevencijos bei rizikos valdymo LR SAM įsakymas 2019 m. lapkričio 15 d. Nr. V-1296

MOKYMŲ PROGRAMA:

2023 m. vasario 21 d.
– Vidaus medicininis auditas: 2023 tendencijos; tarptautine patirtimi ir mokslo žiniomis grįsti faktiniai pasiūlymai, strategijos ir taktikos.
– ASPĮ veiklos organizavimo principai. 4E (efektyvumas, ekonomiškumas, veiksmingumas ir taikymas) principų taikymas vykdant licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros veiklas.
– Praktinės užduotys orientuotos į naujų sveikatos priežiūros reguliatoriaus formuojamų tendencijų įgyvendinimą.

2023 m. vasario 22 d.
– Praktinių užduočių aptarimas. Moksline patirtimi grįsti sprendimai, kaip padidinti organizacijos atskaitomybę: pelningumą, veiksmingumą, efektyvumą iki 36,2%.
– Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašas. Organizaciniai procesai, tiesiogiai susiję su klinikinių procesų vykdymu ir darantys jiems tiesioginę įtaką. Vertę pacientui kuriančios sveikatos priežiūros paslaugos. Nedarykime to – už ką pacientas nemokėtų.
– Infekcijų kontrolės svarba ir nauda asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

LEKTORIAI:

RASA KISLOVSKIENĖ – Vidaus audito asociacijos Valdybos pirmininkė, auditorė sukaupusi ilgametę išorės ir vidaus audito patirtį viešajame sektoriuje, lektorė aktyviai įsitraukusi į Tarptautinių vidaus audito standartų gerosios praktikos sklaidą.

AUDRA NARIŪNAITĖ (JAV) – daugiau nei 14 metų dirba finansų, rizikos valdymo, audito ir atitikties srityse, tame tarpe: vidutinio ir didelio dydžio sveikatos apsaugos organizacijose (Healogics and Majamio Universiteto Ligoninių Sistemoje). Įgytos kvalifikacijos: CIA – Certified Internal Auditor (sertifikuotas vidaus auditorius); CHPC – Certifified in Healthcare Privacy Compliance, CHC – Certified in Healthcare Compliance (sertifikuotas sveikatos apsaugos privatumo atitiktyje); CISA – Certified Information Systems Auditor (sertifikuotas informacinių sistemų audite); CFE – Certified Fraud Examinier (sertitikuotas financinių nusikaltimų tyrimuose).

IVETA PETRAITYTĖ – VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinės ligoninės Infekcijų kontrolės skyriaus infekcijų kontrolės specialistė.

ILONA OGURCOVA – vidaus medicinos auditorė, MRU, studijų programų kokybės vadybos ekspertė, medicinos prietaisų ekspertė, VšĮ Const CC direktorė. Lektorė, turinti ilgametę darbo patirtį tiek tarptautiniu, tiek nacionaliniu mastu.

Daugiau informacijos apie mokymus teirautis el. paštu: mokymai@empatija.lt

Kategorija